Svetom s nami

Naše začiatky v Anglicku a čo sme potrebovali urobiť pre presťahovanie sa na Nový Zéland

Zaujímavosti
Pavli,