Svetom s nami

Na Novom Zélande je ročne zaznamenaných viac ako 14.000 zemetrasení. Čo ich spôsobuje, ako sa zachovať ?

Nový Zéland Zaujímavosti