Svetom s nami

Dvojičky, útoky a múzeum 9/11 – New York

Zaujímavosti